Vi reparerar vattenskador med yrkesskicklighet

Vår personal har mångårig erfarenhet av sanering av vattenskador, avfuktning samt kartläggning av fuktskador. Med våra avfuktningsmetoder torkar vi tidseffektivt upp olika typer av utrymmen.
  • Fuktmätningar
  • Kartläggningar
  • Avfuktning
  • Sugtorkning av vatten
  • Ozonering / Luktsanering
  • Fotografering av avlopp
  • Värmekamerafotograferingar

DÅ SKADAN HA INTRÄFFAT
TA FÖRST KONTAKT MED DISPONENTEN ELLER FÖRSÄKRINGSBOLAGET.