Omfattande avfuktningstjänster

E-S Kuivaus Oy som är grundat år 2007, är specialiserad på sanering av vattenskador, avfuktning, kartläggning av vattenskador samt mätningar. Vi är verksamma i huvudstadsregionen men också i Östnyland.

 

Tjänster
  • Fuktmätningar
  • Kartläggningar
  • Avfuktning
  • Uppsugning av vatten
  • Ozonering / Luktsanering
  • Fotografering av avlopp
  • Fotografering med värmekamera

 

Rapportering

Till beställaren levereras alltid en skriftlig rapport över resultaten och iakttagelserna från fuktkartläggningen.

Seinän kuivaus