Apparater och mätinstrument

Vi har i bruk professionell mät- och torkningsutrustning. Våra torkningsmaskiner är olika typer av:

  • avfuktningsaggregat
  • hjälpfläktar
  • högtrycksblåsare för avfuktning av isollerade utrymmen
  • även apparater för insamling av vatten

 

Med nivåtorkare kortare torkningstid (avfuktningstid)

I massiva konstruktioner använder vi nivåtorkare med vilka betongkonstruktioners torkningstid förkortas avsevärt jämfört med mera traditionella metoder.

 

Exakta uppgifter med tillhjälp av fotograferingar

Vi har behövlig utrustning för att kunna genomföra fotograferingar av avlopp. Dessutom sköter vi värmekamerafotograferingar.

 

Mätningar utan att söndra ytor

Vårt sortiment av mätinstrument ger möjligheten att utföra mätningar utan att förstöra ytmaterial samt att göra mätningar inne i konstruktionerna genom s.k. borrhål.

Ytmätningens resultat är riktgivande och grundar sig på ett jämförelsevärde mellan ett område som man vet att är torrt och ett annat som man vet att är vått. Vid fuktkartläggning använder vi båda mätningsmetoderna för att få ett tillförlitligt resultat för bedömning av skadans omfång.

Beställaren får en skriftlig
fuktkartläggning som visar
undersökningsresultat och iaktagelser.